Renovatie Dokterswoning

Renovatie DokterswoningRenovatie Dokterswoning is inmiddels aangevangen begin 2015. Tevens worden er besparende maatregelen genomen door het isoleren van de begane grondvloer en het isoleren van de spouwmuren. In een later stadium zal de buitenzijde worden gerestaureerd middels nieuwe dakpannen, goten, schoorstenen, herstel kozijnen en dak overstekken in verband met houtrot. Deze restauratie wordt begeleid door Bouwadvies Wim Baltus.